Accessibility icon
20.09.2018

Obavijest u svezi otpisa duga fizičkim osobama

Temeljem odredbe članka 10. stavka 1. Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama („Narodne novine RH“  br.68/10) i odredbe članka 65. Statuta Grada Rovinja-Rovigno („Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno“ br. 3/18 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Rovinja-Rovigno dana 18. rujna 2018. donijelo je Odluku o otpisa dugova fizičkim osobama.

Temeljem navedene Odluke otpisat će se dospjeli dug fizičkim osobama-građanima i fizičkim osobama koje su registriranu djelatnost obavljale najduže do 31.prosinca 2017., a nad kojom se, na dan 31. prosinca 2017. provodila ovrha na novčanim sredstvima po računu i koja se na dan stupanja na snagu predmetne Odluke još uvijek provodi.

Otpisat će se dospjeli dug po osnovama za plaćanje Grada Rovinja-Rovigno za ovrhe koje su starije od 5 (pet) godina, najviše do 10.000,00 kuna ukupnog iznosa zbroja glavnice i troška, a koji zbroj se uvećava za pripadajuće dospjele kamate, osim duga koji se odnosi na novčane kazne izrečene u prekršajnim postupcima, poreza na promet nekretninama, komunalni doprinos te poreza na kuće za odmor.

Grad Rovinj-Rovigno će otpis izvršiti samostalno bez podnošenja zahtjeva dužnika te o izvršenom otpisu dospjelog duga će obavijestiti dužnike u roku od 60 (šezdeset) dana od izvršenog otpisa.