Accessibility icon
10.10.2018

Obavijest podnositeljima zahtjeva za POS stanove

Obavještavaju se podnositelji zahtjeva na Javnom natječaju za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na području grada Rovinja-Rovigno (POS) da je Prijedlog liste prvenstva objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Grada Rovinj-Rovigno dana 09. listopada 2018. godine.

Podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora na Prijedlog liste reda prvenstva zbog uvrštavanja na listu, na bodovanje i na utvrđeni prijedlog redoslijeda.

Prigovor se podnosi Gradonačelniku putem Povjerenstva u pismenom obliku, neposrednom predajom u pisarnicu Grada Rovinja-Rovigno zaključno sa danom 17. listopada 2018. godine do 16,00 sati.

Za sve upite te za uvid u spis podnositelje zahtjeva će svakim radnim danom primati Sandra Sošić Pivac i Tiziana Zovich Stanić, a za uvid u spis i Tanja Laginja u sobi broj 15 na 2. katu u razdoblju od 08,00 do 14,00 sati.