Accessibility icon
16.05.2018

Obavijest o zatvaranju mjere 4. – koja je dio „Javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva grada Rovinja – Rovigno za 2018. godinu“

Obavještavaju se poduzetnici da se sa danom 15. svibnja 2018. godine zatvara mjera 4. – Subvencioniranje ulaganja u standarde kvalitete te uvođenja inovacija u proizvodnju, koja je dio „Javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva grada Rovinja – Rovigno za 2018. godinu“ (KLASA: 302-01/18-01/1, URBROJ: 2171/01-06-18-4), zbog iskorištenja financijskih sredstava predviđenih za tu mjeru.