Accessibility icon
30.08.2018

Obavijest o sufinanciranju troškova kupnje udžbenika za učenike osnovnih škola

Grad Rovinj-Rovigno odobrava jednokratne novčane pomoći za nabavku udžbenika učenicima osnovnih škola u školskoj godini 2018./2019. obiteljima sa prebivalištem na području grada Rovinja, koje udovoljavaju socijalni uvjet ili uvjet prihoda.

Socijalni uvjet ostvaruje član obitelji koji temeljem rješenja nadležnog Centra za socijalnu skrb ostvaruje zajamčenu minimalnu naknadu, pravo na doplatak za pomoć i njegu ili osobnu invalidninu.

Uvjet prihoda ispunjavaju obitelji čiji prihod po članu obitelji ostvaren u posljednja tri dostupna mjeseca prema evidenciji dohotka i primitaka porezne uprave ne prelazi iznos od 2.000,00 kuna mjesečno.

Jednokratna novčana pomoć za učenike nižih razreda osnovne škole (od 1. – 4. razreda) utvrđuje se u iznosu od 500,00 kn, a za više razrede osnovne škole (od 5. – 8. razreda) u iznosu od 800,00 kn.