Accessibility icon
17.01.2019

Obavijest o raspisanom „Natječaju za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog  športa i športskih natjecanja u 2019. godini“

Obavještavaju se zainteresirane udruge da je Središnji državni ured za šport dana 10. siječnja 2019. godine raspisao „Natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog  športa i športskih natjecanja u 2019. godini“.

Cilj Natječaja je sufinancirat športske programe po sljedećim programskim područjima:

  1. Poticanje programa bavljenja amaterskim športom i športskom rekreacijom;
  2. Poticanje programa organiziranja športskih natjecanja ili sudjelovanja na športskim natjecanjima;
  3. Poticanje programa obuke neplivača;
  4. Poticanje programa organiziranja međunarodnih športskih konferencija.

Programi koji se mogu sufinancirati:

  • Koji su započeli s provedbom 1. siječnja 2019. godine i još traju u trenutku objave Natječaja te će završiti do 31. prosinca 2019. godine;
  • Koji će se provoditi u vremenskom periodu  od dana objave Natječaja do 31. prosinca 2019. godine.

Na Natječaj se može prijaviti pravna osoba iz sustava športa – udruga koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14 i 70/17) i Zakonu o sportu („Narodne novine“, broj: 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) koja ispunjava sve uvjete Natječaja navedene u Uputama za prijavitelje.

Najmanji iznos sufinanciranja po programu koji prijavitelj može ugovoriti je 10.000,00 kuna, a najveći 120.000,00 kuna.

Prijave na Natječaj se dostavljaju do 15. ožujka 2019. godine

Više informacija o Natječaju mogu se dobiti na mrežnim stranicama Središnjeg državnog ureda za šport (ovdje).