Accessibility icon
04.01.2018

Obavijest o izradi Prostornog plana

Na temelju članka 88. stavak 1.  Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13 i 65/17) Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata Grada Rovinja-Rovigno daje:

OBAVIJEST O IZRADI PROSTORNOG PLANA

Temeljem Odluke o izradi III izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Rovinja i s tim u vezi IV izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Rovinja (˝Službeni glasnik Grada Rovinj-Rovigno˝ br. 12/2017),
započeta je izrada: 

III IZMJENA I DOPUNA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA ROVINJA I S TIM U VEZI IV IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA ROVINJA

Detaljne obavijesti o tijeku izrade navedenih izmjena i dopuna mogu se dobiti u Gradu Rovinju-Rovigno, Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Trg Matteotti 2/IV, Rovinj-Rovigno ili na telefon 052/805-250.