Accessibility icon
30.12.2021

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

Temeljem članka 10. st.1. toč.10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br.25/13 i 85/15) Grad Rovinj – Rovigno objavljuje slijedeću

 

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

 

U postupku prijma u službu (Natječaj za prijam u službu objavljenog u „Narodnim novinama“ br. 114/2021. dana 21. listopada 2021. godine na radno mjesto višeg referenta za proračun i računovodstvo u Upravni odjel za financije, proračun i naplatu prihoda Grada Rovinja – Rovigno, na neodređeno vrijeme, primljena je Vanja Ivanović iz Rovinja, Naselje Cocaletto br.34.