Accessibility icon
11.04.2018

Obavijest o instaliranju kamera za anonimno video brojanje prometa

Obavještavamo vas da će se u periodu od  9. travnja 2018. do 30. travnja 2018. provoditi anonimno 24-satno video brojanje prometa na nekoliko karakterističnih raskrižja prometa na području Istarske županije koje obuhvaća i područje Grada Rovinja-Rovigno sa svrhom izrade Glavnog plana prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran.

Radovi će biti izvođeni neinvazivno, gurtnama i trakama, te će se uređaj naslanjati na stupove javne rasvjete na lokacijama potrebnog anonimnog video brojanja prometa.

Radove će u ime Sveučilišta u Zagrebu Građevinski fakultet izvoditi angažirani studenti.

Kamere za anonimno video brojanje prometa biti će uklonjene ovisno o lokaciji najkasnije 30. travnja 2018., kad završava anonimno brojanje prometa.