COVID-19 (Coronavirus: stanje i obavijesti) →
18.06.2019

Obavijest dobavljačima Grada Rovinja-Rovigno o obvezi izdavanja e-računa od 1. srpnja 2019. godine

Ovim putem, obavještavamo javnost da sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 94/18.) i u skladu s Direktivom Europskog parlamenta 2014/55/EU, od 1. srpnja 2019. godine stupa na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa prema obvezniku javne nabavei to za sve robe, usluge i radove koji su nabavljeni u postupcima javne nabave, uključujući i jednostavne nabave (do 200.000,00/500.000,00 kn), te nabave putem narudžbenica.

Od 1. srpnja 2019. godine Grad Rovinj-Rovigno  kao obveznik javne nabave odnosno naručitelj, sukladno navedenom zakonu, ne smije zaprimati račune u papirnatom obliku niti smije po njima postupati.

Svi računi koji od 1. srpnja 2019. godine stignu u papirnatom obliku ili u pdf formatu putem e-maila biti će vraćeni dobavljaču i neće biti plaćeni.

Jedini računi koji će biti prihvaćeni kao pravovaljani  nakon 1. srpnja 2019. godine su računi izdani u elektroničkom obliku sukladno europskoj normi poslani putem informacijskog posrednika i koji su dostavljeni Gradu Rovinju-Rovigno putem centralne platforme za razmjenu e-računa koju vodi FINA u svojstvu centralnog informacijskog posrednika, a na koju su se dužni povezati ostali informacijski posrednici.

Svaki dostavljeni e-račun mora sadržavati sve zakonske elemente sukladno važećim propisima. PRILOZI se mogu dostavljati uz e-račun, a to su npr. narudžbenica, otpremnica, ugovor, troškovnik i sl. Prilozi smiju biti u formatu pdf., jpeg., png., csv., xlsx., ods. i sl. Ako su prilozi preveliki za upload ili zbog pravnih ili drugih stvarnih razloga ne mogu biti dio strukture e-računa – mogu biti dostavljeni kao poštanska pošiljka (čl. 17. st. 2. Pravilnik o tehničkim elementima, izdavanju i razmjeni elektroničkog računa i pratećih isprava u javnoj nabavi), ali je onda isporučitelj/dobavljač dužan to navesti kao NAPOMENU na e-računu. Ovo vrijedi isključivo za PRILOG e-računu.

Slijedom iznijetoga, molimo dobavljače Grada Rovinja-Rovigno da se na vrijeme pripreme kako bi od 1. srpnja 2019. godine bili u mogućnosti izdati elektronički račun u zakonski propisanom strukturiranom formatu.