Accessibility icon
10.10.2018

O B A V I J E S T podnositeljima zahtjeva za POS stanove

Obavještavaju se podnositelji zahtjeva na Javnom natječaju za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na području grada Rovinja-Rovigno (POS) da je Prijedlog liste prvenstva objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Grada Rovinj-Rovigno dana 09. listopada 2018. godine.

Podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora na Prijedlog liste reda prvenstva zbog uvrštavanja na listu, na bodovanje i na utvrđeni prijedlog redoslijeda.

Prigovor se podnosi Gradonačelniku putem Povjerenstva u pismenom obliku, neposrednom predajom u pisarnicu Grada Rovinja-Rovigno zaključno sa danom 17. listopada 2018. godine do 16,00 sati.

Za sve upite te za uvid u spis podnositelje zahtjeva će svakim radnim danom primati Sandra Sošić Pivac i Tiziana Zovich Stanić, a za uvid u spis i Tanja Laginja u sobi broj 15 na 2. katu u razdoblju od 08,00 do 14,00 sati.

 

GRADONAČELNIK / IL SINDACO

dr.sc. Marko Paliaga,dipl.oec.