Accessibility icon
24.08.2018

Novi sustav – za smanjenje količine otpada

Stanovnici Rovinja upoznati su već više godina s novijim sustavima prikupljanja te zbrinjavanja otpada. Promjene na temu otpada se već godinama usvajaju i prilagođavaju našem gradu. Slušamo naše korisnike usluga te nastojimo učiniti rovinjski sustav fleksibilnim, prilagođenim za korisnike raznih kategorija i potreba. No, nakon usvojenih novih zakonskih odredbi od 1. srpnja 2018. i uspostave potrebne infrastrukture, na početku smo korištenja novog sustava gospodarenja otpadom u Istarskoj županiji, sa središnjim Županijskim centrom za gospodarenje otpadom (ŽCGO) Kaštijun. Uvođenje novog sustava sve nas obvezuje na smanjivanje količine proizvedenog otpada, stoga se potiče što veće odvojeno prikupljanje otpada i recikliranje, da u konačnici preostane minimalno otpada za odlaganje na odlagalištu.

 

NUŽNO POVEĆANI TROŠKOVI – “ODLOŽI NA PRAVO MJESTO”
Novi sustav, kako u našem gradu tako i na ŽCGO Kaštijun, omogućava mjerenje količine stvaranog otpada, a time i kontrolu varijabilnog iznosa računa. Dakle, korisnik sam utječe na količinu predanog otpada te u konačnici na cijenu usluge koju placa. Za razliku od dosadašnjeg načina pružanja javne usluge koja se bazirala na prikupljanju otpada i odlaganju na pojedinačnim odlagalištima, u našem slučaju na lokaciji Lokva Vidotto (okolica naselja Cocaletto), novi sustav obvezuje na završno obrađivanje i odlaganje otpada na ŽCGO Kaštijun. Ovakav način gospodarenja otpadom značajno povećava troškove svim komunalnim tvrtkama na području Istarske županije, no to je minimalan ulog koji moramo svi dati da bismo sačuvali prirodne ljepote i naš okoliš za sve buduće generacije.

PRAVEDNIJI OBRAČUN – “ONEČIŠĆIVAČ PLACA”
Također, mijenja se i način obračunavanja volumena spremnika i broja pražnjenja. Sadašnji način bazirao se na prijavljenoj kvadraturi nekretnine, dok se novi bazira na broju članova obitelji/kućanstva što ce biti usklađeno s načelom „onečišćivač placa“. Treba naglasiti da Komunalni servis i Grad Rovinj već godinama imaju razvijen sustav od „vrata do vrata“ te da se tjedno na kućne adrese izlazi 5 puta, za razliku od većine ostalih gdje se to čini samo 2 puta tjedno, a što također predstavlja veliku razliku u troškovima rada. Korisnicima „vikendašima“ i gospodarskim subjektima koji rade samo u ljetnim mjesecima cijena javne usluge ce se obračunavati isto kao i stalnim korisnicima, osim što oni imaju mogućnost u mjesecima kad ih nema plaćati samo „fiksni dio cijene“.

SPORAZUMNA RJEŠENJA
Korisnicima javne usluge koji žive u stambenim zgradama svakom se zasebno, na bazi broja članova kućanstva, dodjeljuje određeni volumen spremnika. Kad se zbroje volumeni za sve korisnike u zgradi, Komunalni servis osigurava „zajednički volumen“ spremnika. Na stanarima zgrada obveza je da dostave sporazumno rješenje (Izjava) o vrsti spremnika koje žele da im budu dostavljeni, odnosno žele li zajedničke spremnike, za svakog korisnika zasebne ili neku treću varijantu. U slučaju kada u stambenoj zgradi ima i korisnika vikendaša, na njima je da se s ostalim stanarima dogovore o načinu plaćanja, odnosno žele li zaseban spremnik koji bi, recimo, u zimskim mjesecima kada ih nema mogli skloniti i ne plaćati „varijabilni dio cijene”, ili ce koristiti zajednički spremnik s ostalim stalnim stanarima i plaćati punu cijenu i zimi.

SPECIFIČNA PODRUČJA – STAROGRADSKA JEZGRA
Korisnicima koji imaju obračunsko mjesto u starogradskoj jezgri, koja je specifično područje grada, omogućeno je svakodnevno prikupljanje otpada u vrećicama do 9 sati ujutro, a ljeti i u noćnim smjenama. Za korisnike starogradske jezgre se zbog nemogućnosti postavljanja spremnika određuje pretpostavljeni volumen spremnika na bazi broja članova kućanstva.

 

Letak_Volantino

Plakat

Uvid u obračun