Accessibility icon
16.03.2018

Nova prometna regulacija u naselju Centener

  • ulica M. Fachinetti postaje ulica sa jednosmjernimrežimom prometovanja, u dijelu nakon križanja sa ulicom M. Marulića prema izlazu u ulicu I. Mažuranića(uzdužno parkiranje vozila sa desne strane prometnice);
  • trg Ulika postaje ulica sa jednosmjernim režimom prometovanja sa ulazom iz pravca ulice M. Fachinetti prema ulici M. Marulića (zadržava se postojeće okomito obostrano parkiranje vozila);
  • ulica M. Marulića postaje ulica sa jednosmjernimrežimom prometovanja sa ulazom iz pravca ulice I. Mažuranića prema izlazu u ulicu M. Fachinetti (uzdužno parkiranje vozila sa lijeve strane prometnice);
  • ulica S. Žiža zadržava jednosmjerni promet iz pravca ulice E. Kumičića prema ulici M. Marulića;
  • ulica G. Moisea postaje ulica sa jednosmjernim režimom prometa sa ulazom iz pravca ulice M. Marulića prema izlazu u ulicu E. Kumičića;
  • ulica Španjolskih boraca postaje ulica sa jednosmjernim režimom prometa sa ulazom iz pravca ulice M. Marulića prema izlazu u ulicu E. Kumičića, odnosno S. Radića (uzdužno parkiranje vozila sa lijeve strane ulice Španjolskih Boraca).
Fotogalerija