Accessibility icon
30.06.2017

Nova kreditna linija za male i srednje poduzetnike, obrte i zadruge – „Poduzetnik – Istarska županija 2017.“

Istarska županija i Istarska razvojna agencija – IDA d.o.o., potpisali su ugovor o novoj kreditnoj liniji u vrijednosti od 60 milijuna kuna.
Krediti će se dodjeljivati za nove investicije ili za trajna obrtna sredstva. Kamate za kredite su od 1,92% do 2,80%, dok korisnici kredita mogu biti mala i srednja trgovačka društva, obrti i zadruge.
Ugovori o suradnji potpisani su sa Erste bank d.d., Privrednom bankom Zagreb – PBZ d.d., Raiffeisen bankom – RBA d.d. te Istarskom kreditnom bankom Umag – IKB d.d.
Kreditni program „Poduzetnik – Istarska županija 2017.“ operativno provodi Istarska razvoja agencija IDA d.o.o.

Više informacija o kreditnoj liniji zainteresirani mogu dobiti na broj telefona 052/381-900, putem e-maila na edo.cetina@ida.hr ili alek.dragojevic@ida.hr odnosno na internet stranicama IDA-e, ovdje.