COVID-19 (Coronavirus: stanje i obavijesti) →
06.05.2019

Natječaj za prijavu kandidata za prometnu jedinicu mladeži

Grad Rovinj-Rovigno poziva sve zainteresirane učenike ili studente da se prijave za upis u Prometnu jedinicu mladeži Grada Rovinja-Rovigno.

Prijave koje nemaju potrebnu dokumentaciju neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati koji zadovolje uvjete biti će pozvani na obuku prema Pravilniku o programu i načinu osposobljavanja i djelovanja te odori i oznakama prometnih jedinica mladeži i školskih prometnih jedinica (NN 148/08).

Molbe se dostavljaju putem e-mail adrese: elvis.prenc@rovinj-rovigno.hr, osobno ili putem pošte na adresu:

Grad Rovinj-Rovigno, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i izgradnju, Rovinj-Rovigno, Trg Matteotti 2.

Kontakt osoba: Elvis Prenc – voditelj Odsjeka za komunalno i prometno redarstvo.

Tel.: 052 805 220, 099 431 7033

Natječaj za prijavu kandidata za prometnu jedinicu mladeži 2019

Obrazac za prijavu kandidata za prometnu jedinicu mladeži 2019