Accessibility icon
30.11.2017

Nacrt proračuna grada za 2018. godinu na prvom čitanju

Središnje točke pete sjednice Gradskog vijeća, održane u utorak 28. studenog, bile su nacrti izvještaja o izvršenju gradskog proračuna za prvo polugodište, Nacrt proračuna grada za 2018. godinu, kao i nacrt Programa rada gradonačelnika i gradske uprave na prvom čitanju.
Nacrtom Proračuna za 2018. godinu planiran je ukupan iznos od 172.773.138 kuna, od čega su porezni prihodi planirani u iznosu od nepuna 63 milijuna kuna.
Gradonačelnik Marko Paliaga je u obrazloženju programa rada za iduću godinu naglasio da će Grad ostati bez dijela poreznih prihoda zbog zakonskih izmjena, ali i da će, usprkos tome, Proračun biti stabilan i ostvariv. Osvrnuo se posebno na Program gradnje objekata «težak» 31.880.000 kuna, a sredstva će se usmjeriti na izgradnju Doma za odrasle «Domenico Pergolis», dalju rekonstrukciju gradskog kazališta „Antonio Gandusio“, rekonstrukciju Šetališta Vijeća Europe, popločenje platoa crkve svete Eufemije, izgradnju područnog dječjeg vrtića u Rovinjskom Selu, gradnju kružnog raskrižja ulica Dapiran i Istarske, za pješačku stazu između Ulice Luja Adamoviča i uvale Lone, oborinsku kanalizaciju i druge objekte. Gradonačelnik Paliaga naglasio je da je Grad visoko postavio ljestvicu planiranih ciljeva, ali da su oni i realni i ostvarivi. Sve primjedbe i prijedlozi na Nacrt proračuna u obliku pisanih amandmana trebaju biti dostavljeni najkasnije do 4. prosinca u 14.00 sati.
Vijećnici su usvojili Odluku o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada kojom se ukida mogućnost podzakupa, kao i Odluku o izmjeni odluke o gradskim porezima. Također su razmatrani i usvojeni izvještaji o radu u prošloj pedagoškoj godini i planovi rada za narednu godinu u dječjim vrtićima i jaslicama Neven i Naridola, a koje su podnijele ravnateljice Sandra Orbanić i Susanna Godena.
Vijećnici su donijeli Odluku o uključivanju Grada u provedbu Programa izgradnje stanova POS-a. Provedena je anketa među građanima o interesu za kupnju POS-ovih stanova na koju se javilo 256 građana. Grad će na lokaciji Štanga osigurati zemljište i urediti infrastrukturu. Na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća bit će razmatrana Odluka o uvjetima, mjerama i postupku za utvrđivanje liste prioriteta za kupnju stanova po Programu društveno poticane stanogradnje.

Fotogalerija