Accessibility icon
08.11.2021

Nacrt prijedloga Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Rovinja – Rovigno

Nacrt prijedloga Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Rovinja – Rovigno

  1. Savjetovanje se provodi sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15) te Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN br. 140/09).
  2. Savjetovanje s javnošću provodi Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i izgradnju putem gradske internetske stranice objavom nacrta općeg akta, s obrazloženjem razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem akta te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja na mail adresu odgovorne osobe upravnog tijela: ando.saina@rovinj-rovigno.hr putem priloženog obrasca.
  3. Savjetovanje s javnošću traje od 8.11. do 8.12.2021. do 10:00h, a po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga nadležno upravno tijelo izradit će i objaviti na internetskoj stranici Grada Izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za (ne)prihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi te potom Izvješće o savjetovanju s javnošću nositelj izrade nacrta dostavlja gradskom vijeću s ostalim materijalima na razmatranje i usvajanje.

Nacrt prijedloga Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Rovinja-Rovigno

Obrazac javno savjetovanje