Accessibility icon
26.06.2019

Jednoglasno usvojena Deklaracija u svezi zaštite prostora od bespravne gradnje

U utorak 18. lipnja 2019. godine na 4. sjednici Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno jednoglasno je usvojena Deklaracija kojom Gradsko vijeće traži od nadležnih ministarstava da odmah prekinu s izdavanjem dozvola za rad kampova, benzinskih postaja i drugih objekata koji nemaju potvrdu Grada da su u skladu s gradskom prostorno planskom dokumentacijom te da u suradnji s gradonačelnikom Rovinja-Rovigno preispitaju sve do sada izdane dozvole za rad takvih kampova uz trenutno ukidanje svih dozvola za koje se utvrdi da nisu bile izdane u skladu s gradskom prostorno planskom dokumentacijom.

Deklaracija