Accessibility icon
25.07.2019

Ministarstvo državne imovine ustupilo dio prostora za potrebe Lučke uprave Rovinj

U svrhu ostvarenja projekta koji je od općeg javnog interesa, odnosno za potrebe objedinjavanja službi za pomorski promet – Lučke ispostave Rovinj te Pomorske policije u Rovinju, Ministarstvo državne imovine i Grad Rovinj-Rovigno sklopili su Ugovor o uporabi nekretnina.

Radi se o dva  stana u vlasništvu Republike Hrvatske koji se nalaze u Rovinju na adresi Obala Pina Budicina 1, i to stan na prvom katu, ukupne površine 70,86 m2 te stan na drugom katu ukupne površine 62,99 m2 čija je službena primopredaja izvršena u srijedu 24. srpnja 2019. godine.

Ministarstvo je predmetne nekretnine dalo na uporabu Gradu Rovinju bez naknade i na neodređeno vrijeme, pod uvjetom da se u cijelosti snose troškovi obnove zgrade, a osobito troškovi sanacije krova, fasade zgrade kao i ostali investicijski troškovi.

Dodijeljene prostorije grad je dao na uporabu Lučkoj upravi Rovinj za potrebe djelovanja i obavljanja djelatnosti Lučke uprave propisane Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama.

„Zahvaljujemo se Ministarstvu državne imovine koje je prepoznalo potrebe našega grada. Uporabom ove dvije nekretnine objediniti ćemo službe za pomorski promet te time poboljšati uvjete rada Lučke uprave Rovinj.“ – istaknuo je gradonačelnik Paliaga.