Accessibility icon
24.09.2018

Krajobrazno uređenje okoliša hotela Park

Dovršavanjem ciklusa izgradnje hotela u zoni M. Mulini, Maistra d.d. Rovinj, uz izgradnju Grand hotela Park planira i dovršetak revitalizacije šume prostora M. Mulini pošto se radi o sredini s već zastarjelim, osjetljivim i pretežito degradiranim šumskim pokrovom i cjelovita je njena revitalizacija neophodna.

Realizacijom “Grand hotela Park” iznimno visoke, reprezentativne kvalitete važno je bilo da njegov krajobraz, naročito šuma na prostoru M.Mulini bude obnovljena te da ima svojstvenu izvrsnost uređenja. Novi park koji nastaje usklađuje se u cjelovitost krajobrazne slike s parkovima  hotela M. Mulini, Lone i Eden te skladno integrira s park šumom Punta Corrente kao njenim sastavnim dijelom.

Kako se uređivao i podmlađivao šumski krajobraz okoliša hotela M. Mulini i hotela Lone po istom postupku se revitalizira i okoliš hotela Park. Ponajprije sanitarnom sječom snažno se ušlo u otklanjanje starih, zapuštenih i opasnih stabala, ostavljajući samo nekoliko zdravijih primjeraka, potom je uz zemljane radove paniranja terena slijedila sadnja velikih stablašica pinija usklađujući se i integrirajući s krajobrazom Punta Corrente. U okolišima tih hotela se danas vide rezultatI već zrele mlađe šume pinija s uređenim reljefom i travnjacima.

S druge pak strane posebnost prostora u susjedstvu povijesne jezgre grada Rovinja, na ulazu u uređeni turistički kompleks “Monte Mulini” i park-šumu Punta Corrente zahtjeva markantno uređenje cjelovitog prostora kao reprezentativni, otvoreni gradski park koji se razvija u sustavu uređenog okoliša Grand hotela Park, uz glavnu gradsku obalnu šetnicu s vezom park-šume Punta Corrente.

Plan revitalizacije tog vrijednog šumskog krajobraza bio je zamišljen u nekoliko faza i stupnjeva intenziteta uređenja od reprezentativnog parkovnog oblika kod hotela M. Mulini, Lone i Eden, uz obalnu šetnicu i u okolišu Grand hotela Park do očuvane prirodnosti šumskog krajobraza sadnjom mladih stabala alepskog bora i pinija u širem okolišu . Tako će se pomlađivanjem i obnovom očuvati za duži niz godina cjelovitost prepoznatljive slike M. Mulini i povezanost tog uređenog šumsko – parkovnog sustava s park-šumom Punta Corrente.

U fazi projektiranja izrađeno je:

 • inventura stanja i vrednovanje vegetacijskog pokrova – faza projekt krajobrazne arhitekture: Park kod “Delfina”,
 • glavni projekt za ishodovanje građevinske dozvole – projekt krajobrazne arhitekture,
 • Idejno rješenje: Obnova krajobraza zone Monte Mulini,
 • Izvedbeni projekt: Okoliš hotela Park.

Uz sadnju stablašica i grmlja predviđene su i šetnice po prostoru M. Mulini koje se povezuju u postojeći sustav šetnica M. Mulini i Punta Corrente.

U sklopu projekta u okolišu hotela Park predviđena je (na površini od cca. 3,12 ha) sadnja novih vitalnih stabala:

 • 155 stabala pinjola (pinije) visine 4,0-4,5m
 • 60 stabala pinjola (pinije) visine 5,0-6,0m
 • 79 stabala hrasta crnike
 • 30 stabala čempresa
 • 11 stabala klena
 • 4 stabla gledičije
 • 6 stabala jarebike

Odnosno u ukupnom broju od 345 novih stabala u okviru parkovnog uređenja okoliša hotela Park. Projektom je također predviđena sadnja više od 5.000 sadnica višeg i nižeg grmlja i trajnica.

Do sada je zbog potrebe izvedbe infrastrukture – izmještanja vodoopskrbnog  cjevovoda, izrade tlačnog voda i struje (SN kabel) u tom prostoru posječeno 3 stabala alepskog bora.

Temeljem izrađene Inventure stanja i vrednovanja vegetacijskog pokrova – 1. faza projekta krajobrazne arhitekture: Park kod “Delfina”  u periodu do 19 rujna učinjeni su sljedeći radovi na sanitarnoj sječi: uklonjena su suha, bolesna, potištena i ogoljela te nagnuta i opasna stabla alepskog bora i čempresa u količini od 21 stabala. Preostalo je za sanitarnu sječu još 13 stabala. Posječeno je još i 112 komada zašikarenog visokog grmlja (lovor, ligustrum i lemprika).

Sveukupno će na kraju zahvata sanitarne sječe za potrebe krajobraznog uređenja biti uklonjeno 34 stabla alepskog bora i čempresa.

Na istoj će površini biti posađena 345 mlada stabla prosječne visine 4-6m.

 

Za krajobrazno uređenje okoliša hotela Park odgovoran je KAPPO – studio za krajobraznu arhitekturu, prostorno planiranje, okoliš d.o.o.

Fotogalerija