Accessibility icon
13.04.2018

Kontrola i suzbijanje populacije galeba klaukavca

Kontrola i suzbijanje populacije galeba klaukavca i procjena rizika prekomjerne populacije za zdravlje ljudi na području Grada Rovinja-Rovigno provodi se već četvrtu godinu za redom.

Projekt se realizira u suradnji s gradovima Rovinjom, Porečom, Novigradom i Vrsarom te hotelskim kućama uz potporu lokalnih turističkih zajednica dok je izvođač Veterinarska bolnica Poreč d.o.o.

Iz proračuna Grada Rovinja-Rovigno su za tu namjenu osigurana sredstva u visini od 40.000,00 kuna.

Projekt obuhvaća:

  • Lociranje i mapiranje gnijezda (svio snimke, dron, prijave građana i institucija)
  • Postavljanje lažnih jaja (dobava iz U.K.)
  • Educiranje javnosti – letci
  • Hvatanje i prstenovanje galebova i uzimanje uzoraka za laboratorijske analize
  • Izrada izvještaja

Molimo sve pravne i fizičke osobe za pomoć, odnosno za prijavu svih potencijalnih lokacija gnijezda na objektima (čiji veliki krovovi mogu postati potencijalna mjesta za savijanje gnijezda galebova).

Ujedno podsjećamo građane da kante za smeće i kontejnere uredno zatvaraju, i da ne ostavljaju otpad oko kanti.

Posebno molimo građane na području povijesne gradske jezgre, da smeće iznose u vrećicama u za to propisano vrijeme, kako vrećice ne bi ostale preko noći na otvorenom – jer se tada galebovi spuštaju pa po javnoj površini razvlače otpad.

Sve prijave javljaju se na Dežurni telefon: 091/ 5216783.

Fotogalerija