Accessibility icon
21.06.2023

Konstituirana Vijeća nacionalnih manjina grada Rovinj-Rovigno

U Sali za sastanke Ureda Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Rovinja-Rovigno održane su danas konstituirajuće sjednice Vijeća nacionalnih manjina grada Rovinj-Rovigno.

Prema rezultatima izbora članova Vijeća albanske nacionalne manjine u gradu Rovinj-Rovigno, u Vijeće su izabrani Abedin Ramadani, Emir Murati, Enes Murati, Pren Gjokaj, Umer Murati, Anton Ramaja, Albert Thaqi, Eduard Jakupi, Pjeter Topalli, Nejazi Ćosa, Emsal Ameti, Nikol Gojani i Halit Banulla. Za predsjednika su na konstituirajućoj sjednici članovi Vijeća jednoglasno izabrali Abedina Ramadanija, dok je za potpredsjednika izabran Pren Gjokaj.

U Vijeće bošnjačke nacionalne manjine grada Rovinja-Rovigno izabrani su Jasmin Čizmić, Kenan Bešić, Azra Čizmić, Halid Cvolić, Benjamin Čolić, Ekrem Kaltić, Aldin Omerović, Jasmin Omerović, Ismet Kenjar, Vehid Kuduzović, Edwin Omerović, Hanifa Omerović, Jasmin Osmić, Enis Omerović. Članovi Vijeća izabrali su jednoglasno Jasmina Čizmića za predsjednika, te Benjamina Čolića za potpredsjednika.

Vijeće srpske nacionalne manjine grada Rovinja-Rovigno sastavljeno je od članova Slavica Popadić, Olivera Hinić, Luka Serafin, Zdravko Bogunović, Dušan Keser, Dobrivoje Stošić, Milkana Lukić, Stevan Nedeljković, Ljiljana Del Cont, Snežana Garbin, Ljubica Kavazbašić, Dobrila Krišanović, Zvezdan Miladinović i Slobodan Raljić, a za predsjednika i njegovog zamjenika su na konstituirajućoj sjednici jednoglasno izabrani Stevan Nedeljković i Dobrivoje Stošić.

Održana je zatim i konstituirajuća sjednica Vijeća talijanske nacionalne manjine grada Rovinja-Rovigno u koje su izabrani Roberta Ugrin, Matteo Tromba, Paolo Lodovico Damuggia, Stefano Devescovi, Esmeralda Kresina, Larisa Degobbis, Roberta Venier, Margherita Bodi, Chiara Malusa’, Sara Salvi, Daniela Bišić Martinčić, Adriana Ive, Maura Čabran, Željan Soldatić i Tamara Trošt. Članovi Vijeća su jednoglasno izabrali Robertu Ugrin za predsjednicu te Larisu Degobbis za potpredsjednicu Vijeća.

Izabranima su čestitali gradonačelnik Grada Rovinja-Rovigno Marko Paliaga i njegov zamjenik David Modrušan, koji su im također zaželjeli uspješan rad.