Accessibility icon
13.07.2018

Konstituirajuća sjednica Vijeća Mjesnog odbora Rovinjsko Selo

Radi ostvarivanja prava na neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana u Gradu Rovinju-Rovigno, osnovan je Mjesni odbor Rovinjsko Selo.

Nakon provedenih izbora za članove Vijeća mjesnog odbora Rovinjsko Selo, u četvrtak 12. srpnja u Domu kulture u Rovinjskom Selu održana je konstituirajuća sjednica Vijeća mjesnog odbora Rovinjsko Selo.

U ime Gradskog vijeća sudjelovao je predsjednik Vijeća Valerio Drandić, a u ime Grada gradonačelnik Marko Paliaga, čestitavši im na imenovanju i zaželjevši uspješan rad.

Za predsjednika Vijeća Mjesnog odbora Rovinjsko Selo jednoglasno je izabran Vlado Cvitić dok su članovi: Emil Radovan, Marko Lavižati, Miroslav Debeljaković te Lorena Munđar.