Accessibility icon
17.09.2018

Konferencija za novinare povodom predstavljanja aktivnosti i Programa rada Savjeta mladih Grada Rovinja-Rovigno

U ponedjeljak, 17. rujna 2018. godine u prostorijama grada održala se konferencija za novinare povodom predstavljanja aktivnosti i Programa rada Savjeta mladih Grada Rovinja-Rovigno.

Na konferenciji su uz predsjednicu Savjeta mladih Mauru Čabran nazočili i njen zamjenik Diego Han te zamjenici članova Emanuel Laginja i Kelly Jeromela.

Savjet mladih u svom radu zagovara aktivno uključivanje mladih u javni život s ciljem informiranja i savjetovanja mladih, te promicanja njihovih potreba i interesa.

Nakon usvojenog prijedloga programa rada Savjeta mladih za 2018. godinu krenulo se u realizaciju prvih aktivnosti.

Savjet mladih razvijati će okruženje za mlade kroz različite kulturne, sportske, volonterske, društvene i medijske aktivnosti. S tim ciljem podupiru i iniciraju suradnju lokalne zajednice i obrazovnih institucija. Sukladno navedenome Savjet mladih će:

  • kontinuirano informirati mlade o mogućnostima volontiranja (suradnja s Volonterskim centrom Istre), te o programima i mogućnostima koje pružaju razne udruge,
  • pokrenuti inicijativu provođenja strukturnog dijaloga kroz organizaciju tematskih tribina u suradnji s osnovnim i srednjim školama,
  • stvarati svijest o štetnosti svih oblika ovisnosti, različitim kampanjama i popularizacijom sporta kroz prezentaciju rovinjskih sportskih klubova,
  • poticati tjelesnu aktivnost koja pozitivno utječe na zdravlje,
  • kontinuirano sudjelovati i uključivati mlade u organizaciju gradskih događanja od kulturnog i turističkog interesa (Božićna čarolija, Karneval, Uskrs, Popolana, Ljeto u Rovinju i Dan Grada).

„Obavještavati ćemo prvenstveno mlade ali i zainteresiranu javnost o svojim aktivnostima putem društvenih mreža, službenih stranica Grada Rovinja – Rovigno, lokalnih novina, lokalnih portala i lokalnih TV kanala.“ – istaknula je Kelly Jeromela.

Savjet mladih smatra da su mladi na području grada nedovoljno informirani o kulturnim aktivnostima stoga je potrebno bolje promovirati sve događaje od interesa za mlade.

„Zbog toga smo krenuli u izradu plakata i letaka odnosno vizualnog identiteta Savjeta mladih našega grada kako bi isti bili prepoznatljivi te kako bi se na taj način informirali i potakli mladi na uključivanje, odnosno na aktivno građanstvo. Izradu vizualnog identiteta prepustili smo LC Studiu iz Rovinja koji su pokrenuli mladi entuzijasti te su osmislili kreativan način naše komunikacije sa mladima.“ – napomenula je Maura Čabran.

S tim ciljem postaviti će se i komunikacijske kutije u osnovnim i srednjim školama, odnosno na raznim lokacijama na kojima postoji stalna frekvencija mladih. Na taj način mladi mogu postavljati pitanja, predlagati aktivnosti te iznositi svoje probleme vezane za život u gradu.

Fotogalerija