Accessibility icon
26.03.2018

Konačni rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Rovinja-Rovigno