Accessibility icon
20.06.2017

Javni poziv za uvid u spis predmeta

KATA KLJAJIĆ, HR-52210 ROVINJ, USKA 1

– dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine za
    • promjenu namjene i uporabu dijela samostalne uporabne cjeline – poslovnog prostora u prizemlju označenog kao jedinica“6“ u TIP-u 1125 u postojećoj zgradi izgrađenoj na građevnoj čestici č.br. 8618/5 k.o. Rovinj (Rovinj, H. Dalmatina 6 ) na način da se navedeni poslovni prostor u prizemlju /površine cca 50,23 m2/ prenamjenjuje u stambeni prostor (stan).
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti
    dana 26.06.2017. u 09:30 sati, na lokaciji – u ovom Upravnom odjelu u Gradu Rovinju-Rovigno, Trg Matteotti br.2, prostorija br.25 /III kat.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA
Ivan Begić, dipl.iur.