Accessibility icon
25.07.2019

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

ODVODNJA ROVINJ-ROVIGNO d.o.o., HR-52210 Rovinj, Trg Na Lokvi 3a

1.Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2. skupine – kanalizacijska mreža naselja Montepozzo u Rovinju na katastarskim česticama k.č.9947, k.č.2550, k.č.9944, k.č.2548/2, k.č.2547/1, k.č.10084/10, k.č.2545, k.č.9953/3, k.č.9948 i k.č.2548/7 k.o. Rovinj (ROVINJ, naselje Montepozzo)

2.Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 19.08.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Odsjek za izdavanje akata, III. kat, soba br.26.

3.Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune građevinske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4.Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK

Ivan Begić, dipl.iur.