Accessibility icon
17.04.2018

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

VINKO PINEZIĆ, HR-10000 ZAGREB, MLINOVI 62D

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine stambene namjene – obiteljska kuća, skupine,

na  k.č.br. 2441/9 k.o. Rovinj (Rovinj, naselje Salterija).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 27.04.2018 u 09:00 sati, na lokaciji –      Upravni odjel u Gradu Rovinju-Rovigno, Trg Matteotti 2., prostorija br. 28/III.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO

PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA

Ivan Begić, dipl.iur.