Accessibility icon
13.12.2018

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

       FILIP ŠOŠTARIĆ, HR-10430 SAMOBOR, KRLEŽINA 7

1.Poziva se Branka Soldo,Rovinj, Zdenac 27 (adresa iz ZK izvatka) koja ima stalno prebivalište u Madridu na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Građevinske dozvole za

  • rekonstrukciju građevine – rekonstrukcija i prenamjena štale u stambenu građevinu, 2. skupine,

na novoformiranoj građevnoj čestici k.č. 10258/1 (koja će nastati od dijela zgr.č. 2319) k.o. Rovinj (Rovinj, ulica D.Pergolis).

2.Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 27.12.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Odsjek za izdavanje akata, III. kat, soba br.26.

3.Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4.Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

                                                                                   PROČELNIK

                                                                                 Ivan Begić, dipl.iur.