Accessibility icon
30.11.2018

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

DRAGICA CERIN, HR-52210 ROVINJ, P.A.BIANCINIJA 5

1.Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Građevinske dozvole za

  • građenje građevine stambene namjene, pomoćna građevina – gradnja pomoćne zgrade (garaža i spremiše), 2. skupine,

na građevnoj čestici k.č.br. 10282 k.o. Rovinj (Rovinj, P. Antonija Biancinija 5)

2.Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 10.12.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – u ovom Upravnom odjelu u Gradu Rovinju-Rovigno, Trg Matteotti 2., prostorija br. 28/III osobno ili putem punomoćenika.

3.Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO

PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA

Ivan Begić, dipl.iur.