Accessibility icon
23.11.2018

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole

Predmet:    Javni poziv za uvid u spis predmeta

ISTARSKI VODOVOD d. o. o., za proizvodnju i distribuciju vode, HR-52420 Buzet, Sv. Ivan 8

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Građevinske dozvole za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda – izgradnja novog vodnoopskrbnog cjevovoda na dijelovima naselja, 3. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. 248/1, 248/9, 258/7, 258/2, 257/11, 257/14, 242/6, 248/5, 250/3, 251, 252, 254/1, 254/2, 257/21, 257/3, 257/5, 230/20, 230/34, 1723, 230/13, 230/23, 230/31, 1695/2, 1690/21, 27/4Z, 1690/8, 382/2, 230/7, 230/5, 312/5, 32/5Z, 32/4Z, 309/3, 1695/3, 279/1, 397/1, 301/1, 1725, 356/5, 1681/7, 1689/2, 1685/3, 1690/4, 1685/1, 1685/4, 43/1Z, 43/2Z, 44/Z, 45/Z, 1685/2, 1723, 1025/38, 1677, 1025/56, 1025/27, 1326/2, 1328/1, 1315/7, 230/32, 1681/3, 1330/1, 1324, 1323/3, 1323/5, 1030/1, 1025/58, 1025/12, 1679/3, 1025/13, 1071, 1067/2, 1067/3, 1681/2, 1025/35, 1025/29, 1025/28, 952/1, 1681/1, 689/6, 1681/6, 1690/11, 1689/3, 1689/4, 1704, 1689/30, 1689/31, 815/2, 815/10, 1689/33, 1686/1, 668/15, 1025/33, 1118/9, 1121/2, 1118/10, 1127/2, 1118/14, 1118/15, 1133/1, 1137/10, 76/Z, 78/2Z, 78/1Z, 1025/40, 80/1Z, 81/1Z, 82/2Z, 82/1Z, 84/3Z, 84/5Z, 84/1Z, 1025/31, 1679/1, 1061/1, 1061/7, 108/3Z, 108/1Z, 107/2Z, 107/1Z, 1059/1, 106/3Z, 121/3Z, 956/2, 1025/57, sve k.o. Rovinjsko Selo (Rovinjsko Selo).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 05.12.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – u ovom Upravnom odjelu u Gradu Rovinju-Rovigno, Trg Matteotti 2., prostorija br. 28/III osobno ili putem punomoćenika.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO PLANIRANJE,

ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA

Ivan Begić, dipl.iur.