Accessibility icon
10.09.2019

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

JANEZ BIDOVEC, SI-4000 KRANJ, ROTARJEVA ULICA 002

1.Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • rekonstrukciju građevine stambene namjene, 2.b skupine ( rekonstrukcija prostorija označenih u TIP-u 174 slovom E, slovom A, slovom B i slovom F ( etažno valsništvo E-1, E-6, E-7 i E-12), na katastarskoj čestici zgr.č. 645 k.o. Rovinj (Rovinj, A.Ferri 54).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 30.09.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Rovinj-Rovigno, Trg Matteotti br.2, Odsjek za izdavanje akata, III. kat, soba br.26.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK

Ivan Begić, dipl.iur.