Accessibility icon
22.05.2018

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole

PREDMET: Javni poziv za uvid u spis predmeta

DARIO PREDEN, HR-52210 ROVINJ, VIJENAC F.GLAVINIĆA 7

 

1.Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

REKONSTRUKCIJU I PRENAMJENU POSTOJEĆEG POSLOVNOG PROSTORA (STAKLARSKE RADIONICE) U PRIZEMLJU OZNAČENOG sl.“A“ TIP-a 220 POSTOJEĆE GRAĐEVINE U POSLOVNI PROSTOR – UGOSTITELJSKE NAMJENE, 2. skupine, izgrađenu na zgrč.br.787 k.o. Rovinj , De Amicis 8.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana

(srijeda) 30.05.2018.godine u 10:00 sati,

na lokaciji – .Odsjek za izdavanje akata Grada Rovinja-Rovigno, soba br.25/III kat.

3.Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4.Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO

PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA

Ivan Begić, dipl.iur.