COVID-19 (Coronavirus: stanje i obavijesti) →
12.06.2019

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

F.M. management d.o.o., HR-52210 Rovinj, Pusta 5 a

1.Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine stambene namjene, 2. skupine – višeobiteljska stambena građevina

na novoformiranoj građevnoj čestici k.č. 9298/4 k.o Rovinj ( koja će nastati od zgr.č.3769 i k.. 9298/4) k.o. Rovinj (Rovinj, ulica Richarda Schaudina).

2.Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 03.07.2019 u 10:00 sati, na lokaciji – Odsjek za izdavanje akata, III. kat, soba br.26.

3.Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4.Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK

Ivan Begić, dipl.iur.