Accessibility icon
23.04.2019

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

BOA – RI d. o. o., HR-51000 Rijeka, Ante Starčevića 8

1.Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • rekonstrukciju građevine ugostiteljsko-turističke namjene, 2. skupine – rekonstrukcija restorana „Brodić“-Rovinj

na katastarskim česticama zgr.č.1126, zgr.č.1116, zgr.č.1125, zgr.č. 1115 i k.č.9689/48 k.o. Rovinj (Rovinj).

2.Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 03.05.2019 u 10:00 sati, na lokaciji – Odsjek za izdavanje akata, III. kat, soba br.26.

3.Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4.Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK

Ivan Begić, dipl.iur.