COVID-19 (Coronavirus: stanje i obavijesti) →
23.04.2019

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

ISABELLA SILVIA DENYSE GALLO, CH-8002 ZURICH, MYTHENQUAI 22

1.Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • rekonstrukciju građevine stambene namjene, 2. skupine – prenamjena štale u stambenu građevinu, rekonstrukcija i nadogradnja građevine

na postojećoj građevnoj čestici zgr.č. 2890/3 k.o. Rovinj (Rovinj, Uspon Sv.Petra br.9).

2.Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 13.05.2019. u 10:00 sati, na lokaciji – Odsjek za izdavanje akata, III. kat, soba br.26.

3.Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4.Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK

Ivan Begić, dpl.iur.