Accessibility icon
17.05.2017

Javni poziv za uvid u spis predmeta GRAD ROVINJ – ROVIGNO

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru  infrastrukturne namjene – izgradnja prometnice sjevernog dijela naselja Salteria u Rovinju, 3. skupine,

GRAD ROVINJ – ROVIGNO , HR-52210 Rovinj, Trg Matteotti 2
– dostavlja se

  • Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru  infrastrukturne namjene – izgradnja prometnice sjevernog dijela naselja Salteria u Rovinju, 3. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. 2442/11,2509/1, 2476/7, 10027/1, 10027/2, 2465/12462/7, 2446/6, 3715/Z, 2444/1, 2444/2, 10025, 10022/1, 2444/4, 2478, 2476/1, 2473, 2463/4, 2463/1 i 2463/3 k.o. Rovinj (Rovinj, predio Salteria).

  • Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  31. svibnja 2017. godine u 9,00  sati, na lokaciji – u prostoriji ovog Upravnog odjela, soba 24/III u Rovinju, Trg Mateotti 2 .
  • Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  • Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK:
Ivan Begić, dipl.iur.