Accessibility icon
21.12.2017

Javni poziv za uvid u spis predmeta

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

GORDANA DOBRAVAC, HR-52210 ROVINJ, PRVE ISTARSKE BRIGADE 15

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • rekonstrukciju građevine (dogradnja i nadogradnja) stambene namjene, 2. skupine,

na građevnoj čestici k.č.br. 8425/7 k.o. Rovinj (Rovinj, I. brigade 15).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 08.01.2018 u 09:00 sati, u ovom Upravnom odjel u Gradu Rovinju-Rovigno, Trg Matteotti 2., prostorija br. 28/III.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti             dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo  stranke.

 

PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO

PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA

Ivan Begić, dipl.iur.