Accessibility icon
30.11.2017

Javni poziv za uvid u spis predmeta

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

                 LAPILLUS d. o. o. , HR-52210 Rovinj, Vrata pod zidom 1

1. Poziva se Malusa Domenica,udata Vivan, Trst, Via Ronchetto 52, i Malusa Elisabetta, udata          Chimera, Trst, Via Pasquale 73, suvlasnice nekretnine označene kao zgr.č.707 k.o.Rovinj, na uvid u  spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

  • rekonstrukciju građevine- rekonstrukcija i prenamjena skladišnog prostora u prizemlju te galerije i kancelerije na I.katu postojeće građevine u poslovnu ugostiteljsko-turističku namjenu, 2. skupine,

          na  zgr.č. 656 k.o. Rovinj, A.Ferri br.37.

 2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 14.12.2017. u 09:00 sati, na lokaciji – Odsjek za izdavanje  akata, III. kat, soba br.26.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

      Pročelnik:

Ivan Begić, dipl.iur.