Accessibility icon
28.07.2017

Javni poziv za uvid u spis predmeta

ODVODNJA ROVINJ-ROVIGNO društvo s ograničenom odgovornošću za djelatnosti javne odvodnje , HR-52210 Rovinj, Trg Na Lokvi 3a

– dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za
    • zahvat u prostoru infrastrukturne namjene – sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sa područja gospodarske zone Gripole u Rovinju, 2. skupine,
      na katastarskim česticama k.č.br. 8832/8, 8833/3, 8841/2, 8842/2, 8843/4, 8848, 8852, 8853/1, 8873, 8874,8886/1,8886/2, 8887/2, 8890/7, 8891/2, 8893/2, 8894/2, 8895/3, 8895/5, 8895/7, 8900, 8901/1, 8905, 8906, 8908, 8910/1, 8910/2, 8912/1, 8914/4, 8914/5, 8917/2, 8920/2,8921/1, 8921/5, 8921/6, 8921/9, 8921/11, 8922/4, 8941/5, 8943/2, 8947/2, 8945/2, 8945/4, 8947/4, 8947/5, 8947/8, 8948/4, 8948/5, 8949, 8950/3, 8952/1, 8952/2, 8954/2, 8955/3, 8955/4, 8964/1, 8967/2, 9016, 9018, 9019/1, 9019/2, 9019/5, 9021, 9022, 9024, 9025/2, 9685/1, 9685/12, 9685/13, 9861, 9863/2, 9863/6, 9685/13, 9689/18 k.o. Rovinj (Rovinj, Gripole).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  16. kolovoza 2017. godine u 9,00 sati, na lokaciji – u Rovinju, trg Matteotti 2, soba 24/III.

  1. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  2. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK:
Ivan Begić,dipl.iur.