Accessibility icon
30.07.2018

Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u ocjenjivanju prijava na natječaje LAGUR-a Istarska batana

Obavještavamo sve zainteresirane građane da je LAGUR Istarska batana objavio Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u ocjenjivanju prijava na natječaje LAGUR-a Istarska batana.

LAGUR Istarska batana poziva sve zainteresirane osobe sa znanjem u području ocjenjivanja projekata da se prijave za ocjenjivača/icu prijava pristiglih na buduće natječaje LAGURA.

Prijavitelji u svojoj prijavi trebaju navesti javljaju li se za ocjenjivanje prijava pristiglih na jednu ili više mjera uz napomenu da u dijelu prijave koji se odnosi na Profesionalno iskustvo relevantno za ovu prijavu  trebaju istaknuti iskustvo povezano sa svakom od odabranih mjera. U slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima svake o navedenih mjera, pozivu prilažemo i Lokalnu razvojnu strategiju u ribarstvu LAGUR-a Istarska batana.

Molimo sve zainteresirane da prijavu izvrše putem službenog obrasca. Popunjene, potpisane i skenirane obrasce za prijavu potrebno je poslati na adresu e-pošte: info.istarska.batana@gmail.com s naznakom: „Javni poziv za ocjenjivače/ice“ najkasnije do 31. kolovoza 2018. godine.

Detaljnije informacije o Javnom pozivu možete pronaći na slijedećem linku: https://www.lagur-istarska-batana.hr/natjecaji-lagur