Accessibility icon
09.11.2018

Javna rasprava o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana i s tim u vezi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Rovinja-Rovigno

Sukladno članku 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13 i 65/17) i zaključka Gradonačelnika Grada Rovinj-Rovigno, KLASA/CLASSE:  350-05/17-02/35, URBROJ/NUMPROT: 2171-01-05-01/3-18-98 od 05. studenog 2018. godine Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata Grada Rovinja-Rovigno objavljuje:

JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU III. IZMJENA I DOPUNA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA I S TIM U VEZI IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA ROVINJA – ROVIGNO

 

1. Prijedlog izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana i s tim u vezi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Rovinja – Rovigno bit će izložen na javni uvid, u ulaznom holu Gradske uprave, Trg Matteotti 2, u Rovinju od 19. studenog do 04. prosinca 2018. svakim radnim danom od 8.30 do 15.30 sati i na web stranicama Grada Rovinja-Rovigno www.rovinj-rovigno.hr.

2. Javno izlaganje izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana i s tim u vezi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Rovinja – Rovigno održat će se utorak 27. studenog 2018. godine u 17,00 sati u velikoj sali Doma kulture, Trg maršala Tita bb u Rovinju.

3. Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se dostavljati do 04. prosinca 2018. godine na adresu: Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata Grada Rovinja, Trg Matteotti 2, 52210 Rovinj, ili upisati u Knjigu primjedbi u ulaznom holu Gradske uprave.

4. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku, i koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

Upravni odjel za prostorno planiranje,

zaštitu okoliša i izdavanje akata Grada Rovinja-Rovigno