Accessibility icon
29.08.2019

Izvješće o provedenom Javnom natječaju za sufinanciranje zamjene pokrova koji sadrže azbest na području Grada Rovinja – Rovigno

Temeljem gradske Odluke o provedbi projekta zamjene pokrova koji sadrže azbest na području Grada Rovinja-Rovigno („Službeni glasnik“ grada Rovinja-Rovigno br. 12/17) u toku 2018/2019 godine uspješno je proveden i okončan natječaj za sufinanciranje zamjene pokrova koji sadrže azbest.

Nakon prikupljanja prijava u proljeće 2018 godine, utvrđena je bodovna lista korisnika sredstava za sufinanciranje zamjene pokrova koji sadrže azbest na području Grada Rovinja-Rovigno.

Slijedom toga, Grad Rovinj-Rovigno sklopio je sa svakim pojedinim korisnikom sredstava ugovor o međusobnim pravima i obvezama u svezi sufinanciranja zamjene pokrova.

Korisnici su imali rok od jedne (1) godine od dana sklapanja ugovora da izvrše poslove zamjene pokrova i podnesu zahtjeve za isplatu.

Nakon izvršenih radova, a prije isplate sredstava, nadležno povjerenstvo za provođenje natječaja izvršilo je uviđaj na terenu radi utvrđivanja činjeničnog stanja zamjene pokrova na građevinama svakog pojedinog korisnika sredstava.

U kolovozu 2019. godine izvršen je i posljednji ugovor i zadnja isplata nepovratnih sredstava.

Rezultati natječaja:

  • BROJ IZVRŠENIH UGOVORA: 10
  • UKUPNA POVRŠINA ZAMJENJENOG POKROVA: 597,59 m²
  • UKUPNO ZBRINUTI POKROV KOJI SADRŽI AZBEST: 740 kg
  • UKUPAN IZNOS ISPLAĆENIH NEPOTVARNIH SREDSTAVA ZA SUFINANCIRANJE: 56.559 kn

U narednom periodu, sukladno proračunskim sredstvima, planira se ponoviti još jedan natječaj, obzirom da na području grada ima još objekata koji su natkriveni pokrovom koji sadrži azbest.