Accessibility icon
29.08.2019

Izvješće o provedenom Javnom natječaju za sufinanciranje obnove pročelja i krovova na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline Grada Rovinja – Rovigno

Temeljem gradske Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline Grada Rovinja-Rovigno (Sl.gl. Grada Rovinja-Rovigno br. 10/17), tijekom 2018/2019 godine uspješno je proveden i okončan javni poziv za sufinanciranje obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline Grada Rovinja-Rovigno.

Javni poziv objavljen je 31. kolovoza 2018. godine i otvoren do iskorištenja sredstava koja su planirana u proračunu Grada Rovinja-Rovigno za 2018. godinu, odnosno do 6. prosinca 2018. godine do 11.30 sati, koji je i zadnji rok za predaju prijava.

U utvrđenom roku pristigle su ukupno četiri (4) prijave. Povjerenstvo za pregled, ocjenu i rangiranje prijava, nakon pregleda dokumentacije i terenskog pregleda prijavljenih građevina utvrdilo je da su valjane tri (3) prijave.

Slijedom toga, Grad Rovinj-Rovigno sklopio je sa svakim pojedinim korisnikom sredstava ugovor o međusobnim pravima i obvezama u svezi obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline Grada.

Korisnici su imali rok od jedne (1) godine od dana sklapanja ugovora da izvrše poslove obnove u skladu s pravilima struke i podnesu zahtjeve za isplatu.

Nakon izvršenih radova, a prije isplate sredstava, nadležno povjerenstvo izvršilo je uviđaj na terenu radi utvrđivanja činjeničnog stanja obnove građevina svakog pojedinog korisnika sredstava sukladno propisanim i ugovorenim uvjetima.

Sve ugovorne obveze izvršene su do kraja lipnja 2019. godine.

Rezultati natječaja:

  • BROJ IZVRŠENIH UGOVORA: 3
  • UKUPAN IZNOS ISPLAĆENIH NEPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUFINANCIRANJE: 38.095,00 kn

U narednom periodu, sukladno proračunskim sredstvima, planira se ponoviti još jedan javni poziv, budući da postoji interes i potreba vlasnika građevina za sufinanciranjem obnove fasada i krovova na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline Grada Rovinja-Rovigno.