Accessibility icon
27.02.2024

Izvješće o pristiglim ponudama za sudjelovanje u razmjeni likovnih umjetnika sa Gradom Salzburgom (Austrija) u sklopu programa „AIR – Artists-in-Residence“ i provedenom glasovanju