Accessibility icon
11.03.2024

Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Rovinj – lokacija Crveni otok