Accessibility icon
31.01.2018

Izvanredna sjednica gradskog vijeća

„Uspostavili smo kvalitetan sustav gospodarenja otpadom i jedina smo županija koja je izgradila Centar za gospodarenje otpadom, kao i pretovarne stanice u Rovinju, Pazinu, Labinu, Poreču, Buzetu i Umagu. Napuštamo dosadašnji zastarjeli način odlaganja i zatrpavanja otpada“ – rekao je gradonačelnik dr. sc. Marko Paliaga na prvoj (izvanrednoj) sjednici Gradskog vijeća, održanoj 31. siječnja. Na dnevnom redu Vijeća našlo se nekoliko odluka  o donošenju Plana gospodarenja otpadom grada Rovinja za razdoblje od 2017. do 2022. godine, o načinu pružanja usluga prikupljanja mješovitog i biorazgradivog komunalnog otpada i o sprječavanju odbacivanja otpada na javne površine, kao i izviješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada i mjerama za sprječavanje nepropisno odbačenog otpada u 2017-oj godini.

Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom jedinice lokalne samouprave dužne su do 1. veljače donijeti spomenute odluke. Sadržaj odluka obrazložila je pročelnica Tanja Mišeta, a nacrt Plana gospodarenja otpadom izradio je IPZ Uniprojekt TERRA  d.o.o.

Gradonačelnik Paliaga rekao je, između ostalog, da u Europskoj uniji trenutno radi više od 200 postrojenja koja primjenjuju istu tehnologiju kao i Kaštijun.

Na žalost Hrvatska se nalazi na začelju zemalja EU u primjeni modernih ekoloških sustava zbrinjavanja otpada, što nije slučaj i sa Istrom koja po svemu prednjači u odnosu na ostale županije. Istarskoj županiji su ekologija i čist okoliš visoko na listi prioriteta. Otvaranjem Županijskog centra gospodarenja otpadom Kaštijun dugoročno je riješen problem smeća, što je od izuzetnog značaja za turizam i poljoprivredu.

Fotogalerija