Accessibility icon
18.05.2018

Grafit vrijedi ako je na pravom mjestu

Grad Rovinj-Rovigno i Komunalni servis d.o.o. Rovinj u suradnji s rovinjskim osnovnim i srednjim školama provode projekt Grafit vrijedi ako je na pravom mjestu. Cilj ovog projekta je da nas upozna sa svim dobrim i lošim stranama grafita i predstavi mogućnosti legalnog grafitiranja u gradu Rovinju.

Skinite bilo koju besplatnu aplikaciju za čitanje barkodova, prošećite gradom i otkrijte naljepnice s cijenama čišćenja grafita. Svaka naljepnica sadrži «barcode» koji možete skenirati i tako saznati još više korisnih informacija o samoj akciji.

 

U sklopu ove akcije Krešimir Golubić je učenicima našega grada održao zanimljivo predavanje 14. i 15. svibnja 2018.

Grafiti Plakat RGB HR