Accessibility icon
07.02.2024

Gradsko vijeće Grada Rovinja-Rovigno usvojilo prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom

U Velikoj Sali Doma kulture je danas održana izvanredna sjednica Gradskog vijeća na kojoj je izglasan Prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Rovinja – Rovigno za razdoblje 2024. – 2028. godine.

Naime, u srpnju prošle godine stupio je na snagu novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama čijim se odredbama propisuje obveza izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave da najkasnije do 1. rujna tekuće godine izradi Prijedlog plana upravljanja pomorskim dobrom.

Novi Zakon također propisuje i početnu natječajnu cijenu, uvjete gradnje, korištenja, izgleda i ostale uvjete u svezi dodjele dozvola na pomorskom dobru.

Predloženim prijedlogom plana upravljanja pomorskim dobrom na dobrom na području Grada Rovinja – Rovigno za razdoblje 2024. – 2028. godine propisuje se plan davanja dozvola na pomorskom dobru, sa mikrolokacijama koje su i prije bile prisutne u Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Grada kao i druge odredbe koje propisuje Zakon člankom 39.

Također, navode se relevantne odredbe Zakona u svezi dodjele dozvola na pomorskom dobru i druge novine propisane Zakonom.

Nakon donošenja Prijedloga plana i po provedenom javnom savjetovanju sukladno ishodovana je prethodna suglasnost javnopravnog tijela nadležnog za prostorno planiranje i gradnju.

Tijekom sjednice je također utvrđen i prestanak mirovanja mandata vijećnika Klaudija Poropata (SDP) i Tomislava Sošića, čime prestaje mandat njihovim zamjenicima Zoranu Bešeniću i Mariji Palaziol.