Accessibility icon
03.12.2021

Gradonačelnik Paliaga sastao se s predstavnicima Hrvatskih voda kako bi se definirale aktivnosti sprječavanja poplava

Gradonačelnik Marko Paliaga održao je sastanak s predstavnicima Hrvatskih voda na temu vodnog dobra na području grada.

Razgovaralo se o poduzetim aktivnostima te planovima za naredni period po pitanju zaštita od voda. Tom je prigodom definirana provedba potrebnih aktivnosti kako bi se kvalitetno i pravovremeno poduzele sve mjere zaštite protiv mogućih poplava.

Naime, Grad Rovinj-Rovigno se aktivno uključio u iznalaženje mogućih rješenja kako bi se zaustavile štete koje nastaju kod obilnih kiša.

U narednom će se periodu krenuti s čišćenjem slivova radi sprječavanja plavljenja poljoprivrednih područja. Kod sliva Calchera – Mondelaco, u predjelu obuhvata koji ulazi u područje Montepozzo-Laconovo, betonskim će se elementima zatvoriti novoprojektirani kanal, dok će se otvoreni dio kanala redovito održavati čišćenjem rešetki i košnjom.

Na sastanku je također naglašeno kako je na području Dugo polje – Campolongo potrebno riješiti imovinskopravne poslove i izraditi tehničku dokumentaciju te izvesti radove na kanalu od križanja s cestom za gradsko groblje Laste do ulaza u građevinu koja vodu odvodi u more (dužine cca 500 metara). Hrvatske vode su se obvezale osigurati sredstva i izvesti radove na predmetnoj dionici prema tehničkoj dokumentaciji po rješavanju vlasništva.

Kod sliva Turnina – Puližoj – Polari od Hrvatskih se voda zatražilo da se prodube i očiste kanali i retencije, te postojeće raslinje na kanalima. Prioritetno je započeti s projektnim prijedlogom za povećanje volumena Velike i Male Sjenokoše, te planirati nastavak kanala od Male Sjenokoše do TN Villas Rubin. Prijedlog Grada je da Hrvatske vode tu zonu proglase vodnim dobrom.

Na području Cocaletto – Veštar utvrđeno je da postoji manji odvodni kanal sa ponorom u predjelu depresije Veštar . Hrvatskim je vodama prikazan prijedlog prema kojem mogu pristupiti uređenju istoga.

Zaključno je odlučeno kako će se trenutno poduzeti radnje u predjelima u kojima je najhitnija intervencija, a to je lokacija Veštar s upisom vodnog dobra, te područje Puližoj, na koje će se očistiti kanali te će se povećati ukupni volumen retencije.