Accessibility icon
14.03.2018

Gradonačelnik Paliaga održao je sastanak s nadležnim službama na temu prekomjernog broja divljih svinja na području rovinjštine

U prostorima Grada Rovinja-Rovigno u ponedjeljak 12. ožujka održan je sastanak predstavnika Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Istarske županije, JU Natura Histrice, udruge Agrorovinj, Lovačkog društva Rovinj te lokalnih poljoprivrednika na temu prekomjernog broja divljih svinja na području ornitološkog rezervata Palud.

Uz gradonačelnika Grada Rovinja – Rovigno Marka Paliage, sastanku su nazočili načelnik sektora lovstva Ministarstva poljoprivrede Marko Tomljanović sa suradnicima, načelnik Sektora inspekcijskog nadzora zaštite prirode Ministarstva zaštite okoliša i energetike Krešimir Ilić sa suradnicima, viša inspektorica službe inspekcijskog nadzora – Jadranske Hrvatske Ministarstva zaštite okoliša i energetike Mirjana Fonjak, ravnateljica JU Natura Histrice Silvia Buttignoni, predsjednik udruge Agrorovinj Kristijan Damijanić te predsjednik Lovačkog društva Rovinj Franko Udovičić.

Na području ornitološkog rezervata Palud nalaze se 42 jedinke divljih svinja koje nepovratno uništavaju gnijezda i jaja zaštićenih vrsta ptica koje u rezervatu žive, zimuju ili ga tijekom selidbe koriste kao odmorište i hranilište. Ornitološki rezervat se proteže na površini od 200 hektara, odnosno već sada broji 5 jedinki po hektaru dok je norma 2 jedinke.

U neposrednoj blizini rezervata nalaze se i obrađena poljoprivredna zemljišta, turistički kampovi te Park šuma Zlatni rt na kojima se bilježe značajne gospodarske štete koje su u više navrata prijavljivane Lovačkom društvu ali i udruženju poljoprivrednika Agrorovinj.

JU Natura Histrica koja upravlja i gospodari zaštićenim područjem, ornitološkim rezervatom,  poduzela je sve zakonom dozvoljene predradnje te na koncu i dobila suglasnosti nadležnih službi za provedbu sanitarnog lova na divlje svinje unutar ornitološkog rezervata Palud radi zaštite staništa ptica koje su zbog istih iznimno ugrožene što ej i potvrđeno zadnjim prebrojavanjem. U suradnji sa Lovačkim društvom Rovinj, PP MUP Rovinj, Javnom vatrogasnoj postrojbom Rovinj te komunalnim redarstvom dogovoreno je osiguranje i provođenje sanitarnog lova na divlje svinje 13. siječnja 2018. godine.

Dogovoreni izvanredni sanitarni lov se nije održao već je po nalogu inspekcije obustavljen do daljnjega zbog sumnje da su se namjerno prehranjivale divlje svinje te mamile dan prije sanitarnog lova od nepoznatih počinitelja što nije dozvoljeno zakonom.

Na sastanku je zajednički konstatirano da je netko namjerno ili iz neznanja bojkotirao dozvoljeni izvanredni sanitarni lov na divlje svinje za koji se prethodno dobila suglasnost Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Posljedica toga je gospodarska i prirodna šteta koja se dodatno stvara na tom i širem području Rovinja te na području hotela Lone, Monte Mulini i Eden.

Po procjeni JU Nature Histrice od 42 jedinke koje su trenutno prisutne na tom području očekuje se do jeseni povećanje na čak 70 jedinki što će generirati još veće štete na nasadima. Divlje svinje su se pojavile i na dječjim igralištima rubnih naselja (Kokuletovica, Gripole, Monfiorenzo, Valbruna sjever) te unutar Park šume Zlatni rt. Na području Grada Rovinja-Rovigno trenutno unutar lovnog područja broji se 150 jedinki godišnje, bez gore spomenutih jedinki na području Palud-a. Otprilike 106 jedinki se odstrijeli u skladu sa važećim propisima godišnje. Ornitološki rezervat idealno im je životno stanište jer predstavlja spoj obilja hrane, žira, vode i sigurnosti za divlje svinje te se pretpostavlja da su se iz tog razloga i koncentrirale na tom području.

Ornitološki rezervat Palud se ne nalazi unutar lovačkog područja te se ovim lovom ne radi niti implicira bilo kakva mogućnost širenja lovnog područja nego se radi o, za grad Rovinj, izvanrednom sanitarnom lovu na divlje svinje koje nanose štetu izvan lovačkog područja.

Na zajedničkom sastanku, Ministarstvo poljoprivrede, JU Natura Histrica, Grad Rovinj-Rovigno i Lovačko društvo Rovinj nakon izrade potrebne dokumentacije propisane zakonom i suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike traže od inspekcijskog nadzora Ministarstva zaštite okoliša i energetike da obustavi izdano rješenje, naloži pojačani stalni nadzor područja javnoj ustanovi radi sprječavanja unosa hrane te da omogući izvanredni sanitarni lov u toku jednog dana u 2018. godini kako bi se na toj lokaciji smanjio broj divljih svinja, prvenstveno posredno umanjila šteta na uništavanju gnijezda i brojnosti ptica u ornitološkom rezervatu (sada nabrojano 12 vrsta, nekada preko 100) a neposredno i spriječile štete u turističkim kampovima, Park šumi Zlatni rt i poljoprivrednim zemljištima jer je to trenutno jedini efikasni način da se ti neželjeni događaji u budućnosti spriječe.

Fotogalerija